Фрагменти Генерального плану м.Одеса / Les fragments du plan directeur d’Odessa.

Фрагмент Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/

Снимок экрана от 2016-11-28 13-11-47

Фрагмент креслення Модель перспективного розвитку мiста Одеси Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/

Снимок экрана от 2016-11-28 13-21-00

Фрагмент Схеми iнженерної пiдготовки та захисту території Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/ Умовнi позначення штрихування: захист вiд підтоплення.

Снимок экрана от 2016-11-28 13-25-57

Фрагмент Схеми проектних планувальних обмежень Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/ Умовне позначення зеленого штрихування: зона охоронюваного ландшафту. Умовне позначення синьої вiдокремленої товстої лiнiї: природоохорона територiя (пропозицiя), водоохорона зона моря i лиманiв.

Снимок экрана от 2016-11-28 13-32-38

Фрагмент схеми вулично-дорожньої мережi Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/ Умовнi позначення синiх лiнiй: магiстраль районного значення.

Снимок экрана от 2016-11-28 13-56-42

Фрагмент Схеми мiського та зовнiшнього транспорту Генерального плану мiста Одеси за рiшенням Одеської міської ради №6489-VI від 25.03.2015 року. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/69315/ Умовне позначення синьої лiнiї: лiнiї руху автобусу. Умовне позначення красної лiнiї: лiнiї руху трамваю.

Снимок экрана от 2016-11-28 14-01-06

Фрагмент плану зонування території (зонінгу) мiста Одеси за рішенням Одеської міської ради № 1316-VII від 19.10.2016 року. Обведена межою IK-Л зона охоронюваного ландшафту, рекреацiйна зона озеленених територiй загального користування Р-3, в межах вулиць Дача Ковалевського, Горiхова, 5-лiнiї Марії Демченко, Марії Демченко, зони розмiщення об’єктiв 2-класу санiтарної класифiкацiї, зони садибної житлової забудови, зони установ вiдпочинку i туризму. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/89148/

Снимок экрана от 2016-11-28 12-34-20

Фрагмент Правил охорони та використання історичних ареалів мiста Одеси, Схема розмiщення меж iсторичних ареалiв, зон охорони пам’яток та об’єктiв культурної спадщини мiста Одеси Київського адмiнiстративного району міста Одеси. Обведена межою IK-Л зона охоронюваного ландшафту, рекреацiйна зона озеленених територiй загального користування Р-3, в межах вулиць Дача Ковалевського, Горiхова, 5-лiнiї Марії Демченко, Марії Демченко, зони розмiщення об’єктiв 2-класу санiтарної класифiкацiї, зони садибної житлової забудови, зони установ вiдпочинку i туризму. Посилання: http://omr.gov.ua/ru/acts/council/89148/

Снимок экрана от 2016-11-28 12-52-56

Advertisements